dnes je: nedeľa, 21. október 2018, meniny má: Uršula

Vitajte!

Vitajte na našej vynovenej web stránke obce.
Hľadá sa obecný kronikár
Obecné zastupiteľstvo Obce Obyce hľadá osobu - obecný kronikár/kronikárka, ktorá by zaznamenávala udalosti, ktoré sa odohrali v časovom slede v obci počas kalendárneho obdobia. Jedná sa o osobu, ktorá má o dianie v obci živý záujem a ktorá si dokáže vytvoriť pozitívny vzťah k dokumentácii tohto diania.
Prípadní záujemcovia o kronikársku činnosť - obecný kronikár/kronikárka nech sa hlásia na Obecnom úrade v Obyciach, kde dostanú podrobnejšie informácie.
Prerušenie distribúcie elektriny 25.10.2018
Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy podľa §31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 25.10.2018 bez dodávky elektriny lokalita chaty Kadiška.
Harmonogram zberu triedeného odpadu na 2. polrok 2018
Harmonogram triedeného zberu na II.polrok 2018:harmonogram.pdf
© 2012 by DODUIN