dnes je: štvrtok, 19. október 2017, meniny má: Kristián

Vitajte!

Vitajte na našej vynovenej web stránke obce.
Obecná knižnica
Obecná knižnica bude od septembra 2017 otvorená každý štvrtok
v čase od 16,00 do 18,00 hod.


Voľby do orgánov samosprávneho kraja

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie do orgánov samosprávneho kraja dňa 4. novembra 2017 

 

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva vo volebnom obvode, súčasťou ktorého je volebný okrsok, jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručuje politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb – do 5. októbra 2017.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronickej forme. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena a náhradníka osobne do podateľne Obecného úradu alebo prostredníctvom pošty. Ak sa politická strana rozhodla pre doručenie oznámenia prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte.

Elektronickou formou sa rozumie odoslanie skenu potvrdeného oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie na elektronickú adresu obce na doručovanie oznámenia. Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané.

 

Elektronická adresa pre doručenie oznámenia: obec.obyce@stonline.sk

Delegujú sa členovia a náhradníci.


Zverejnené 21.8.2017

Odstávka elektriny
V dňoch 17.10.2017  a 23.10.2017 v čase od 7,00 do 17,00 hod.
  budú chatové oblasti Kadiška a Jaďová bez dodávky elektriny.

oznamenie17102017.pdf


oznamenie23102017.pdf

Harmonogram zberu triedeného odpadu na 2.polrok 2017
Harmonogram triedeného zberu na II.polrok 2017: dokument.pdf
© 2012 by DODUIN