dnes je: nedeľa, 15. december 2019, meniny má: Ivica

Vitajte!

Vitajte na našej vynovenej web stránke obce.
Vyhlásenie volieb na pozíciu hlavného kontrolóra obce
Vyhlásenie volieb na pozíciu hlavného kontrolóra obce Obyce
 
Obecné zastupiteľstvo v Obyciach v zmysle § 18 a odseku 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Obyce
na deň 5.februára 2020 o 17,30 hod.
na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Obyce

viac informácií nájdete tu: dokument.pdf
 
Zlatomoravecko má majstra sveta. Nezložil ho ani 15-stupňový mráz
Vincent Sýkora z Obýc absolvoval 24-hodinové ultra preteky vo švédskej zime. Domov priviezol najcennejšiu medailu.
Pokračovanie článku nájdete tu:
 
mynitra.sme.sk/c/22257965/zlatomoravecko-ma-majstra-sveta-nezlozil-ho-ani-15-stupnovy-mraz.html
Materiály na rokovanie Obecného zastupiteľstva 11.12.2019
 Materiály na rokovanie obecného zastupiteľstva 11.12.2019:

Návrh VZN Obce Obyce č. 2/2019 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2020: navrh_vzn_dzn_2020.pdf

Návrh VZN Obce Obyce č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Obyce č. 7/2014:
 
navrh_vzn_tko_2020.pdf

Návrh VZN Obce Obyce č. 4/2019 o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Obyce:
 
navrh_vzn_financovanie.pdf

Návrh rozpočtu Obce Obyce na roky 2020 - 2022: navrh rozpoctu.pdf

..

Harmonogram zberu triedeného odpadu na 2. polrok 2019
Harmonogram triedeného zberu na II.polrok 2019:
harmonogram.pdf
© 2012 by DODUIN