dnes je: sobota, 15. december 2018, meniny má: Ivica

Vitajte!

Vitajte na našej vynovenej web stránke obce.
Výrub drevín - správne konanie 2018
VÝRUB DREVÍN - SPRÁVNE KONANIE V ROKU 2018

1. číslo konania: 495/2018, dátum začatia konania 26.11.2018, dátum zverejnenia 27.11.2018, lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní 7 dní, ústne prerokovanie spojené s miestnou ohliadkou 12.12.2018, predmet konania nájdete po kliknutí sem: dokument.pdf
Vybudovanie splaškovej kanalizácie v Obci Obyce


Vďaka finančnej podpore z fondov Európskej únie realizuje obec Obyce projekt s názvom: "Vybudovanie splaškovej kanalizácie v obci Obyce". Hlavný cieľ projektu bude dosiahnutý prostredníctvom realizácie jednej hlavnej aktivity projektu:

1. Vybudovanie splaškovej kanalizácie

Hlavné aktivity projektu sa budú realizovať prostredníctvom stavebných prác a vybudovaním 0,636 km dĺžky kanalizačnej siete.

Výsledkom projektu má byť Zvýšený počat obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd, hodnota tohto merateľného ukazovateľa je 90 obyvateľov. Primárnou cieľovou skupinou projektu sú obyvatelia obce Obyce a cieľom projektu v zmysle príslušného opatrenia: Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenieodpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie. Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je maximálna výška nenávratného finančného príspevku 193 239,82 €.

Hlavný cieľ projektu: Zníženie znečistenia podzemných a povrchových vôd v dôsledku nedostatočného odvádzania a čistenia odpadových vôd.

www.mpsr.sk/

www.unsk.sk/

www.partnerskadohoda.gov.sk
Komunálne voľby 2018
Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 1281
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 467
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 463
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 403

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa počtu získaných platných hlasov:
1. Mgr. Jozef Horváth (nezávislý kandidát) - 327 hlasov
2. Ing. Anton Daniš (nezávislý kandidát) - 246 hlasov
3. Ing. Ivan Rubaninský (nezávislý kandidát) - 231 hlasov
4. Ing. Cyril Dlhý (nezávislý kandidát) - 208 hlasov
5. Ján Šlosiar (Slovenská národná strana) - 205 hlasov
6. Ing. Peter Minár (Slovenská národná strana) - 202 hlasov
7. Emil Haspra (nezávislý kandidát) - 194 hlasov
8. Bc. Vladimír Šabo (Slovenská národná strana) - 190 hlasov
9. Peter Šlosiar (nezávislý kandidát) - 160 hlasov

Za starostu obce bol zvolený Ing. Milan Garaj, PhD. (Slovenská národná strana)  - 403 hlasov

Oznámenie o zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva a o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca Obecného zastupiteľstva v Obyciach: oznamenie.pdf
Harmonogram zberu triedeného odpadu na 2. polrok 2018
Harmonogram triedeného zberu na II.polrok 2018:harmonogram.pdf
© 2012 by DODUIN