dnes je: nedeľa, 27. september 2020, meniny má: Cyprián

Vitajte!

Vitajte na našej vynovenej web stránke obce.
Výzva na voľby členov rady školy
Obec Obyce ako zriaďovateľ Materskej školy, Školská 290, 951 95 Obyce vyhlasuje výzvu podľa zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 1 ods. 3) Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov na voľby členov do Rady školy Materskej školy, Školská 290, Obyce v nasledovnom zložení a počte členov rady školy:
1. jeden zástupca pedagogických zamestanancov zvolený vo voľbách pedagogickými zamestnancami školy,
2. jeden zástupca nepedagogických zamestnancov zvolený vo voľbách nepedagogickými zamestnancami školy,
3. dvaja zástupcovia rodičov zvolení vo voľbách rodičmi žiakov školy,
4. jeden delegovaný zástupca zriaďovateľa.

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce


Dokumenty na stiahnutie:

Vyzva_na_volby_clenov_rady_skoly.pdf
.
Harmonogram zberu triedeného odpadu na 1. polrok 2020
Harmonogram triedeného zberu na II.polrok 2020:
harmonogram.pdf

© 2012 by DODUIN