dnes je: štvrtok, 8. december 2016, meniny má: Marína

Vitajte!

Vitajte na našej vynovenej web stránke obce.
Materiály na rokovanie Obecného zastupiteľstva v Obyciach dňa 12.decembra 2016
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Obyce č. 3/2016 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2017: navrhvzn03.pdf

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Obyce č. 4/2016 o poskytovaní elektronických služieb:
navrhvzn04.pdf

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Obyce č. 5/2016 o miestnom poplatku za rozvoj:
navrhvzn05.pdf

Návrh Dodatku č.3 ku Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Obyce č. 5/2014 o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Obce Obyce: dodatok3.pdf

Návrh Dodatku č. 4 ku Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Obyce č. 5/2014 o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Obce Obyce: dodatok4.pdf

Kalendár kultúrnych a športových aktivít
Harmonogram zberu triedeného odpadu na 2.polrok 2016
© 2012 by DODUIN