dnes je: sobota, 16. február 2019, meniny má: Ida

Vitajte!

Vitajte na našej vynovenej web stránke obce.
Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019
E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka
do okrskovej volebnej komisie a na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu k voľbám prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019,
ktoré sa budú konať v sobotu 16.marca 2019:

obec.obyce@stonline.sk
Vybudovanie splaškovej kanalizácie v Obci Obyce


Vďaka finančnej podpore z fondov Európskej únie realizuje obec Obyce projekt s názvom: "Vybudovanie splaškovej kanalizácie v obci Obyce". Hlavný cieľ projektu bude dosiahnutý prostredníctvom realizácie jednej hlavnej aktivity projektu:

1. Vybudovanie splaškovej kanalizácie

Hlavné aktivity projektu sa budú realizovať prostredníctvom stavebných prác a vybudovaním 0,636 km dĺžky kanalizačnej siete.

Výsledkom projektu má byť Zvýšený počat obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd, hodnota tohto merateľného ukazovateľa je 90 obyvateľov. Primárnou cieľovou skupinou projektu sú obyvatelia obce Obyce a cieľom projektu v zmysle príslušného opatrenia: Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenieodpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie. Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je maximálna výška nenávratného finančného príspevku 193 239,82 €.

Hlavný cieľ projektu: Zníženie znečistenia podzemných a povrchových vôd v dôsledku nedostatočného odvádzania a čistenia odpadových vôd.

www.mpsr.sk/

www.unsk.sk/

www.partnerskadohoda.gov.sk
prerušenie distribúcie elektriny 28.2.2019


Hľadá sa obecný kronikár
Obecné zastupiteľstvo Obce Obyce hľadá osobu - obecný kronikár/kronikárka, ktorá by zaznamenávala udalosti, ktoré sa odohrali v časovom slede v obci počas kalendárneho obdobia. Jedná sa o osobu, ktorá má o dianie v obci živý záujem a ktorá si dokáže vytvoriť pozitívny vzťah k dokumentácii tohto diania.
Prípadní záujemcovia o kronikársku činnosť - obecný kronikár/kronikárka nech sa hlásia na Obecnom úrade v Obyciach, kde dostanú podrobnejšie informácie.
Jarná burza
Súťaž o najkrajšiu veľkonočnú kraslicu
Harmonogram zberu triedeného odpadu na 1. štvrťrok 2019
Harmonogram triedeného zberu na I.štvrťrok 2019: harmonogram.pdf
© 2012 by DODUIN