dnes je: nedeľa, 26. jún 2016, meniny má: Adriana

Vitajte!

Vitajte na našej vynovenej web stránke obce.
VZN schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Obyciach dňa 15.06.2016
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Obyce č. 1/2016: Zásady hospodárenia s majetkom Obce Obyce: vzn1_2016.pdf

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Obyce č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Obyce: vzn2_2016.pdf
Výberové konanie na riaditeľa ZŠ Obyce
Materiály na rokovanie Obecného zastupiteľstva v Obyciach dňa 15.júna 2016
Návrh Záverečného účtu Obce Obyce za rok 2015: navrh.pdf


Mobilný odber krvi
Kalendár kultúrnych a športových aktivít
Harmonogram zberu triedeného odpadu na 2.polrok 2016
© 2012 by DODUIN