dnes je: sobota, 25. máj 2019, meniny má: Urban

Vitajte!

Vitajte na našej vynovenej web stránke obce.
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy v Obyciach
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy v Obyciach

Zriaďovateľ OBEC OBYCE
vyhlasuje

v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy v Obyciach

vyhlasenie_vyberoveho_konania.pdf
Oznámenie o zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva
Oznámenie o zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva a o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca Obecného zastupiteľstva v Obyciach: oznamenie.pdf
Materiály na rokovanie Obecného zastupiteľstva 21.5.2019
Návrh Dodatku č. 1 ku Komunitnému plánu Obce Obyce: dodatok.pdf

Návrh záverečného účtu Obce Obyce za rok 2018: zaverecnyucet.pdf

Príloha k Záverečnému účtu Obce Obyce za rok 2018: priloha.pdf
Harmonogram zberu triedeného odpadu na 2. štvrťrok 2019
Harmonogram triedeného zberu na II.štvrťrok 2019: harmonogram2019_2.pdf
© 2012 by DODUIN