dnes je: štvrtok, 22. jún 2017, meniny má: Paulína

Vitajte!

Vitajte na našej vynovenej web stránke obce.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2017 - 2025
 NÁVRH

Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Obyce

na roky 2017 – 2025

Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Obyce môžete pripomienkovať ústne, písomne alebo elektronicky najneskôr do piatka 7. júla 2017 (vrátane).

 

Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja  Obce Obyce je zverejnený tu: DOKUMENT.pdf

alebo osobne k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Obyciach

počas úradných hodín.

 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa obec nachádza a je vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce. Povinnosť mať PHSR obce stanovuje zákon, je podmienkou pre získanie financií z fondov EÚ a vytvára celkový imidž obce navonok.

Slovenská pošta,a.s., pošťa Obyce - nové otváracie hodiny
Pošta Obyce - nové otváracie hodiny s platnosťou od 1.4.2017:

Pondelok     08:00 – 12:00        12:30 – 15:00 hod.

Utorok         08:00 – 12:00        12:30 – 15:00 hod.

Streda         08:00 – 11:00        13:30 – 17:00 hod.

Štvrtok        08:00 – 12:00        12:30 – 15:00 hod.

Piatok         08:00 – 12:00        12:30 – 15:00 hod.

Harmonogram zberu triedeného odpadu na 2.polrok 2017
Harmonogram triedeného zberu na II.polrok 2017: dokument.pdf
© 2012 by DODUIN