dnes je: pondelok, 19. október 2020, meniny má: Kristián

Kanalizácia obce

Vybudovanie splaškovej kanalizácie v Obci Obyce

 

Vďaka finančnej podpore z fondov Európskej Únie realizuje obec Obyce projekt s názvom: „Vybudovanie splaškovej kanalizácie v obci Obyce“. Hlavný cieľ projektu bude dosiahnutý prostredníctvom realizácie jednej hlavnej aktivity projektu:

1.    Vybudovanie splaškovej kanalizácie

Hlavné aktivity projektu sa budú realizovať prostredníctvom stavebných prác a vybudovaním 0,636 km dĺžky kanalizačnej siete.

Výsledkom projektu má byť Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd, hodnota tohto merateľného ukazovateľa je 90 obyvateľov. Primárnou cieľovou skupinou projektu sú obyvatelia obce Obyce a cieľom projektu v zmysle príslušného opatrenia: Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie. Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je maximálna výška nenávratného finančného príspevku 193 239,82 €.

Hlavný cieľ projektu: Zníženie znečistenia podzemných a povrchových vôd v dôsledku nedostatočného odvádzania a čistenia odpadových vôd.

 www.mpsr.sk  

 
www.unsk.sk

 www.partnerskadohoda.gov.sk 
Fotodokumentácia 11/2018
 fotodokumentácia stavebných prác

Fotodokumentácia 11/2018 Fotodokumentácia 11/2018 Fotodokumentácia 11/2018 Fotodokumentácia 11/2018 Fotodokumentácia 11/2018 Fotodokumentácia 11/2018 Fotodokumentácia 11/2018 Fotodokumentácia 11/2018
Fotodokumentácia 11 a 12/2018
 fotodokumentácia stavebných prác za obdobie 11 a 12/2018

Fotodokumentácia 11 a 12/2018 Fotodokumentácia 11 a 12/2018 Fotodokumentácia 11 a 12/2018 Fotodokumentácia 11 a 12/2018 Fotodokumentácia 11 a 12/2018 Fotodokumentácia 11 a 12/2018 Fotodokumentácia 11 a 12/2018 Fotodokumentácia 11 a 12/2018
Fotodokumentácia 12/2018
 Fotodokumentácia stavebných prác za 12/2018

Fotodokumentácia 12/2018 Fotodokumentácia 12/2018 Fotodokumentácia 12/2018 Fotodokumentácia 12/2018 Fotodokumentácia 12/2018 Fotodokumentácia 12/2018 Fotodokumentácia 12/2018 Fotodokumentácia 12/2018
Fotodokumentácia 01/2019
 

Fotodokumentácia 01/2019 Fotodokumentácia 01/2019 Fotodokumentácia 01/2019 Fotodokumentácia 01/2019 Fotodokumentácia 01/2019 Fotodokumentácia 01/2019 Fotodokumentácia 01/2019 Fotodokumentácia 01/2019
Fotodokumentácia 02/2019
 

Fotodokumentácia 02/2019 Fotodokumentácia 02/2019 Fotodokumentácia 02/2019 Fotodokumentácia 02/2019 Fotodokumentácia 02/2019 Fotodokumentácia 02/2019 Fotodokumentácia 02/2019
Fotodokumentácia 02/2019 (2)
 

Fotodokumentácia 02/2019 (2) Fotodokumentácia 02/2019 (2) Fotodokumentácia 02/2019 (2) Fotodokumentácia 02/2019 (2) Fotodokumentácia 02/2019 (2) Fotodokumentácia 02/2019 (2)
Fotodokumentácia 03/2019
 

Fotodokumentácia 03/2019 Fotodokumentácia 03/2019 Fotodokumentácia 03/2019 Fotodokumentácia 03/2019 Fotodokumentácia 03/2019
© 2012 by DODUIN