dnes je: pondelok, 19. október 2020, meniny má: Kristián

Prírodné podmienky

Priemerná ročná teplota sa pohybuje v rozmedzí 8,7 až 9,1° C, júlová 19,2 až 19,3° C, januárová –1,5 až –2,4° C (spracované podľa Bátora, Zaťko et al. 1998 na základe údajov stanice Tesárske Mlyňany a uvádzaného gradientu teplôt vzduchu). Priemerné množstvo zrážok je 700 – 900 mm ročne. Čo sa týka pôd prevládajú hnedozeme luvizemné a luvizeme, na vyvrelinách sú to kambizeme a kambizeme oglejené. V blízkosti vodných tokov fluvizeme modálne a fluvizeme glejové. V horskej časti katastrálneho územia prevládajú skeletnaté, hlinité až piesočnato-hlinité pôdne druhy a v časti, ktorá je súčasťou Žitavskej pahorkatiny prevládajú hlinité až ílovito-hlinité. Lesy pokrývajú takmer 69 % katastrálneho územia. V nižších polohách prevládajú dubové a dubovo hrabové lesy. Od nadmorskej výšky približne 550 m prevažujú bukové. Medzi kroviny, ktoré sa tu vyskytujú patria baza čierna, vtáčí zob, trnka obyčajná, hloh obyčajný a ďalšie. Od Zlatých Moraviec sú Obyce vzdialené približne 8 km. Obec má (k roku 2001) 1565 obyvateľov a 529 domov, pričom počet obyvateľov v posledných rokoch klesá. Obec má v súčasnosti prevažne obytnú funkciu, pretože miestne pracovné príležitosti sú silne obmedzené. Väčšina obyvateľov dochádza za prácou do Zlatých Moraviec. Je tu pomerne veľká nezamestnanosť. V obci sú len drobné výrobné a obslužné prevádzky (napríklad čalúnnictvo, pneuservis, pohostinstvo, bistro a niekoľko obchodov).
© 2012 by DODUIN