dnes je: nedeľa, 27. september 2020, meniny má: Cyprián

Voľby do Národnej rady SR v roku 2020


Voľby do Národnej rady SR v roku 2020

__________________________________________________________________________


Hlasovanie poštou voličmi s trvalým pobytom na území SR, ktorí sa v čase volieb budú zdržiavať mimo jej územia :

Elektronická adresa na doručovanie žiadosti o voľbu poštou: obec.obyce@stonline.sk.

 

Poštová adresa na doručovanie žiadosti o voľbu poštou: Obecný úrad Obyce, Hlavná 129, 

951 95  Obyce.

Všetky dôležité informácie k voľbe poštou voličmi, ktorí majú trvalý pobyt na území SR, ale v čase volieb sa budú zdržiavať mimo jej územia sú uvedené na webovej stránke Ministerstva vnútra SR: http://www.minv.sk/?nr20-posta2.

 

Vyvesené: 28. 10. 2019
Dátum zvesenia: 29.02.2020

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informácia pre voliča : dokument.pdf      
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozhodnutie starostu obce Obyce o utvorení volebného okrsku a určení volebnej miestnosti pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020: dokument.pdf  
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

E-mailová adresa, na ktorú môžete zasielať oznámenia o delegovaní člena a níhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konané dňa 29.februára 2020 je:

obec.obyce@stonline.sk

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie
hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady
Slovenskej republiky v roku 2020


E-mailová adresa, na ktorú môžete zasielať žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konané dňa 29.februára 2020 je:

obec.obyce@stonline.sk

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

... 


© 2012 by DODUIN