dnes je: štvrtok, 6. august 2020, meniny má: Jozefína

Zmluvy

Dodatok k Zámennej zmluve medzi Obcou Obyce a Jozefom Petríkom a spol. Dodatok k Zámennej zmluve medzi Obcou Obyce a Jozefom Petríkom a spol. (333,3 kB)

Zmluva o dielo s K. Kačom - rekonštrukcia šatní na futbalovom štadióne Obyce Zmluva o dielo s K. Kačom - rekonštrukcia šatní na futbalovom štadióne Obyce (1,7 MB)

Kúpna zmluva medzi Obcou Obyce a Jozefom Šurdom (nehnuteľnosť v k.ú. Obyce) Kúpna zmluva medzi Obcou Obyce a Jozefom Šurdom (nehnuteľnosť v k.ú. Obyce) (851 kB)

Zmluva s Plantex, s.r.o. Zmluva s Plantex, s.r.o. "program školské ovocie a zelenina" (1,6 MB)

Zmluva o spolupráci a financovaní...so Slovenským futbalovým zväzom Zmluva o spolupráci a financovaní...so Slovenským futbalovým zväzom (3 MB)

Dodatok č. 1 k Zmluve o prevádzkovaní č. 41/05/64483/2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o prevádzkovaní č. 41/05/64483/2017 (839,3 kB)

Zmluva o dielo s A.Šabom TESÁRSTVO - rekonštrukcia strechy - dom služieb Zmluva o dielo s A.Šabom TESÁRSTVO - rekonštrukcia strechy - dom služieb (479,9 kB)

Zmluva o dielo č. 3/2020 s AB-STAV, s.r.o., Malý Cetín o budovaní kanalizácie Zmluva o dielo č. 3/2020 s AB-STAV, s.r.o., Malý Cetín o budovaní kanalizácie (436,2 kB)

Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-003514 o poskytnutí dotácie s Ministerstvom vnútra SR Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-003514 o poskytnutí dotácie s Ministerstvom vnútra SR (2,7 MB)

Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí... s mestom Zlaté Moravce Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí... s mestom Zlaté Moravce (988,5 kB)

Dodatok č. 1 k Zmluve č. Z311071S898 zo dňa 15.4.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve č. Z311071S898 zo dňa 15.4.2019 (2,1 MB)

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-NR-VO-57-012/2020 so SR- MVSR Zmluva o výpožičke č. KRHZ-NR-VO-57-012/2020 so SR- MVSR (2,7 MB)

Zmluva o dielo s ELSE PLUS, s.r.o., Topoľčianky - rekonštrukcia požiarnej zbrojnice 2.etapa Zmluva o dielo s ELSE PLUS, s.r.o., Topoľčianky - rekonštrukcia požiarnej zbrojnice 2.etapa (2,6 MB)

Zmluva o dielo s OSK Obyce, s.r.o. - rekonštrukcia domu služieb - časť objektu pošta Zmluva o dielo s OSK Obyce, s.r.o. - rekonštrukcia domu služieb - časť objektu pošta (3,9 MB)

Zámenná zmluva medzi Obcou Obyce a Jozefom Petríkom a spol. Zámenná zmluva medzi Obcou Obyce a Jozefom Petríkom a spol. (2,4 MB)

Dodatok k zmluve o dielo s Obecné siete, s.r.o., Nitra - kamerový systém Dodatok k zmluve o dielo s Obecné siete, s.r.o., Nitra - kamerový systém (244,7 kB)

Zmluva o dodaní tovaru s firmou Obecné siete (wifi) Zmluva o dodaní tovaru s firmou Obecné siete (wifi) (5,1 MB)

Zmluva o dielo s firmou VION, a.s. Zlaté Moravce - chodník Hlavná ulica Zmluva o dielo s firmou VION, a.s. Zlaté Moravce - chodník Hlavná ulica (4,4 MB)

Zmluva o dielo s firmou Obecné siete, s.r.o., Nitra - kamerový systém Zmluva o dielo s firmou Obecné siete, s.r.o., Nitra - kamerový systém (909,2 kB)

Zmluva o dielo s A.Šabom TESÁRSTVO - rekonštrukcia strechy - klub dôchodcov Zmluva o dielo s A.Šabom TESÁRSTVO - rekonštrukcia strechy - klub dôchodcov (2,3 MB)

Zmluva o spolupráci s Plantex, s.r.o.,Veselé pri Piešťanoch Zmluva o spolupráci s Plantex, s.r.o.,Veselé pri Piešťanoch (1,7 MB)

Zmluva o združenej dodávke plynu so Stredoslovenskou energetikou, a.s. Zmluva o združenej dodávke plynu so Stredoslovenskou energetikou, a.s. (1,4 MB)

Zmluva o poskytnutí nenávratného fin. príspevku č. Z311071S898 Zmluva o poskytnutí nenávratného fin. príspevku č. Z311071S898 (805,5 kB)

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 8/2018 s Ing. Jozefom Šabom Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 8/2018 s Ing. Jozefom Šabom (263,5 kB)

Dodatok č. IROP-D2-302041M896-421-19 k Zmluve o NFP Dodatok č. IROP-D2-302041M896-421-19 k Zmluve o NFP (1,1 MB)

Kúpna zmluva č. 8/2018 s Ing. Jozefom Šabom (nehnuteľnosť v k. ú. Obyce) Kúpna zmluva č. 8/2018 s Ing. Jozefom Šabom (nehnuteľnosť v k. ú. Obyce) (941,6 kB)

Zmluva o dielo č. 20-0403/S/2019 s Vion, a.s. Zlaté Moravce - kanalizácia ul. Hájska, ul. Podhájska Zmluva o dielo č. 20-0403/S/2019 s Vion, a.s. Zlaté Moravce - kanalizácia ul. Hájska, ul. Podhájska (7,4 MB)

Zmluva o kultúrnej činnosti č. 1/2019 (s OZ Háj Nová Baňa) Zmluva o kultúrnej činnosti č. 1/2019 (s OZ Háj Nová Baňa) (202,1 kB)

Kúpna zmluva 4/2018 s COOP Jednota Nitra, s.d. Kúpna zmluva 4/2018 s COOP Jednota Nitra, s.d. (1,6 MB)

Dodatok č. IROP-D1-302041M896-421-19 k Zmluve o poskytnutí nenávrat.fin.príspevku Dodatok č. IROP-D1-302041M896-421-19 k Zmluve o poskytnutí nenávrat.fin.príspevku (10,6 MB)

Kúpna zmluva č. 7/2018 s Máriou Halúzovou, Obyce Kúpna zmluva č. 7/2018 s Máriou Halúzovou, Obyce (902,5 kB)

Dodatok ku kúpnej zmluve - Pavol Strečka Dodatok ku kúpnej zmluve - Pavol Strečka (215,6 kB)

Zmluva o dielo č. 86-0810/S/2018 s Vion Zlaté Moravce - kanalizácia Hájska ulica Zmluva o dielo č. 86-0810/S/2018 s Vion Zlaté Moravce - kanalizácia Hájska ulica (6,8 MB)

Kúpna zmluva č. 6/2018 s Ing. Ivanom Rubaninským Kúpna zmluva č. 6/2018 s Ing. Ivanom Rubaninským (959,3 kB)

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s MPaRV SR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s MPaRV SR (9,9 MB)

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov s TOPSET Solutions, s.r.o., Stupava Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov s TOPSET Solutions, s.r.o., Stupava (293,8 kB)

Kúpna zmluva č. 5/2018 s Gizelou Petrovičovou Kúpna zmluva č. 5/2018 s Gizelou Petrovičovou (914,9 kB)

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 3/2018 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 3/2018 (366,1 kB)

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 4/2018 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 4/2018 (371,2 kB)

Kúpna zmluva s Pavlom Strečkom z 20.06.2018 Kúpna zmluva s Pavlom Strečkom z 20.06.2018 (647,4 kB)

Zmluva o spracúvaní osobných údajov č. GVIS-D-18-0074 s Geodeticca Vision, s.r.o. Zmluva o spracúvaní osobných údajov č. GVIS-D-18-0074 s Geodeticca Vision, s.r.o. (487,7 kB)

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 1/2018 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 1/2018 (250,8 kB)

Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí (929,2 kB)

Zmluva o poskytnutí služieb s PROUNION, a.s., Nitra Zmluva o poskytnutí služieb s PROUNION, a.s., Nitra (1,3 MB)

Zmluva č. 148 202 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Zmluva č. 148 202 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR (1,6 MB)

Kúpna zmluva č. 4/2018 s Ondrejom Klikáčom, Obyce Kúpna zmluva č. 4/2018 s Ondrejom Klikáčom, Obyce (949 kB)

Kúpna zmluva č. 3/2018 so Svetlanou Potrokovou, Bratislava Kúpna zmluva č. 3/2018 so Svetlanou Potrokovou, Bratislava (956,4 kB)

Zmluva o užívaní siete s firmou Obecné siete, s.r.o., Nitra Zmluva o užívaní siete s firmou Obecné siete, s.r.o., Nitra (1,2 MB)

Kúpna zmluva č. 2/2018 s Antonom Šabom, Bušice Kúpna zmluva č. 2/2018 s Antonom Šabom, Bušice (1007,7 kB)

Kúpna zmluva č. 1/2018 s Ing. Karolom Šabom, Martin Kúpna zmluva č. 1/2018 s Ing. Karolom Šabom, Martin (1014 kB)

Zmluva o poskytovaní služieb č. SKP18/02/071 s Komensky, s.r.o., Košice Zmluva o poskytovaní služieb č. SKP18/02/071 s Komensky, s.r.o., Košice (1,9 MB)

Zmluva o prevádzkovaní č. 41/05/64483/2017 so Západoslovenskou vodárenskou spol., a.s. Zmluva o prevádzkovaní č. 41/05/64483/2017 so Západoslovenskou vodárenskou spol., a.s. (3,3 MB)

Rámcová sponzorská zmluva - darovacia zmluva s PLANTEX, s.r.o., Veselé pri Piešťanoch Rámcová sponzorská zmluva - darovacia zmluva s PLANTEX, s.r.o., Veselé pri Piešťanoch (385,1 kB)

Zmluva o spolupráci a Kúpna zmluva s PLANTEX, s.r.o., Veselé pri Piešťanoch Zmluva o spolupráci a Kúpna zmluva s PLANTEX, s.r.o., Veselé pri Piešťanoch (1,3 MB)

Zmluva o poskytnutí nenávratného fin. príspevku č. 012017/1/1.1-02 Zmluva o poskytnutí nenávratného fin. príspevku č. 012017/1/1.1-02 (1,9 MB)

Zámenná zmluva s Petrom Kocianom (nehnuteľnosti v k. ú. Obyce) Zámenná zmluva s Petrom Kocianom (nehnuteľnosti v k. ú. Obyce) (919,9 kB)

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby uzatvorenej dňa 29.07.2013 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby uzatvorenej dňa 29.07.2013 (308,9 kB)

Kúpna zmluva medzi Obcou Obyce a M. Minárom, M.Minárovou, P. Minárom a T. Minárovou (nehnuteľnosti k. ú. Obyce) Kúpna zmluva medzi Obcou Obyce a M. Minárom, M.Minárovou, P. Minárom a T. Minárovou (nehnuteľnosti k. ú. Obyce) (1,8 MB)

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 3/2016 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 3/2016 (606,7 kB)

Zmluva o dielo s HYDRO Topoľčany,s.r.o. Zmluva o dielo s HYDRO Topoľčany,s.r.o. (3,2 MB)

Kúpna zmluva č. 03/2016 Kúpna zmluva č. 03/2016 (1,1 MB)

Kúpna zmluva č. 20/2016 s Alžbetou Benčekovou Kúpna zmluva č. 20/2016 s Alžbetou Benčekovou (753,3 kB)

Zmluva o dodávke plynu so SPP, Bratislava (budova 637 - školská jedáleň) Zmluva o dodávke plynu so SPP, Bratislava (budova 637 - školská jedáleň) (685,7 kB)

Zmluva o dielo s Kamil Kača, Obyce č. 5 (znovuobnovenie chodníkov po kanalizácii) Zmluva o dielo s Kamil Kača, Obyce č. 5 (znovuobnovenie chodníkov po kanalizácii) (1,5 MB)

Zmluva o dielo č. 3/2016 s FoArch, spol. s.r.o., Zlaté Moravce Zmluva o dielo č. 3/2016 s FoArch, spol. s.r.o., Zlaté Moravce (608,6 kB)

Kúpna zmluva č. 1/2016 s Jozefom Strečkom a Máriou Strečkovou Kúpna zmluva č. 1/2016 s Jozefom Strečkom a Máriou Strečkovou (732,1 kB)

Zmluva o termínovanom vklade s Prima Bankou Slovensko, a.s. Zmluva o termínovanom vklade s Prima Bankou Slovensko, a.s. (510,8 kB)

Dodatok č. 1 k Zmluve na zabezpečenie separovaného zberu o poskytovaní služieb v oblasti životného prostredia Dodatok č. 1 k Zmluve na zabezpečenie separovaného zberu o poskytovaní služieb v oblasti životného prostredia (1,1 MB)

Zmluva o dielo s ELSE PLUS, s.r.o., Topoľčianky (strecha ZŠ Obyce) Zmluva o dielo s ELSE PLUS, s.r.o., Topoľčianky (strecha ZŠ Obyce) (535,4 kB)

Príloha k zmluve o dielo Príloha k zmluve o dielo "Rekonštrukcia a zateplenie strechy ZŠ Obyce" (232,6 kB)

Dodatok ku kúpnej zmluve zo dňa 14.12.2015 s R. Mikušom, Obyce č.529 Dodatok ku kúpnej zmluve zo dňa 14.12.2015 s R. Mikušom, Obyce č.529 (624 kB)

Zmluva o zabezpečovaní vývozu a likvidácie tuhého komunálneho odpadu s 3P slúži Vám, Sládkovičovo Zmluva o zabezpečovaní vývozu a likvidácie tuhého komunálneho odpadu s 3P slúži Vám, Sládkovičovo (434,5 kB)

Kúpna zmluva s Radoslavom Mikušom, Obyce č. 529 Kúpna zmluva s Radoslavom Mikušom, Obyce č. 529 (563,1 kB)

Kúpna zmluva č. 4282/2015 s Martinom Šlosiarom a Petrom Šlosiarom, Obyce č. 561 Kúpna zmluva č. 4282/2015 s Martinom Šlosiarom a Petrom Šlosiarom, Obyce č. 561 (379,8 kB)

Dohoda o splátkach k č. A5427893 s Orange Slovensko, a.s. Dohoda o splátkach k č. A5427893 s Orange Slovensko, a.s. (1,9 MB)

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A5427893 s Orange Slovensko, a.s. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A5427893 s Orange Slovensko, a.s. (5,5 MB)

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 02/01/2012 o zabezpečovaní zhodnocovania elektronického odpadu Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 02/01/2012 o zabezpečovaní zhodnocovania elektronického odpadu (126,7 kB)

Rámcová zmluva o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 2224/15/20RZO Rámcová zmluva o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 2224/15/20RZO (1,1 MB)

Zmluva o spolupráci s TRIUS FINANCE, s.r.o. Zmluva o spolupráci s TRIUS FINANCE, s.r.o. (1,3 MB)

Zmluva o dielo s ELSE PLUS, s.r.o., Topoľčianky Zmluva o dielo s ELSE PLUS, s.r.o., Topoľčianky (4,6 MB)

Licenčná zmluva s GEODETICCA, s.r.o. Licenčná zmluva s GEODETICCA, s.r.o. (2,3 MB)

Zmluva o poskytnutí služby s MUDr. Petrom Pichňom Zmluva o poskytnutí služby s MUDr. Petrom Pichňom (160,7 kB)

Zmluva o dielo s ELSE PLUS, s.r.o., Topoľčianky Zmluva o dielo s ELSE PLUS, s.r.o., Topoľčianky (1,9 MB)

Zmluva o vývoze odpadových vôd zo žúmp so Štefan Mišuta - SeptikTrans Zmluva o vývoze odpadových vôd zo žúmp so Štefan Mišuta - SeptikTrans (426,8 kB)

Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu, platnej a účinnej dňom 1.4.2013 Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu, platnej a účinnej dňom 1.4.2013 (382,4 kB)

Zmluva o zabezpečovaní a likvidácii tuhého komunálneho odpadu s Lekáreň Obyce Zmluva o zabezpečovaní a likvidácii tuhého komunálneho odpadu s Lekáreň Obyce (407,4 kB)

Záložná zmluva č. 0022-PRB/2013/Z s MDVaRR SR (bytový dom IV.) Záložná zmluva č. 0022-PRB/2013/Z s MDVaRR SR (bytový dom IV.) (138,4 kB)

Záložná zmluva č. 0178-PRB/2012/Z s MDVaRR SR (bytový dom III.) Záložná zmluva č. 0178-PRB/2012/Z s MDVaRR SR (bytový dom III.) (139,1 kB)

Záložná zmluva č. 407/653/2012 so ŠFRB Bratislava Záložná zmluva č. 407/653/2012 so ŠFRB Bratislava (143,5 kB)

Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9406458690 so ZSE Energia, Bratislava Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9406458690 so ZSE Energia, Bratislava (2,5 MB)

Zmluva o dielo č. 19/2013 s Bonul s.r.o., Nitra Zmluva o dielo č. 19/2013 s Bonul s.r.o., Nitra (511,5 kB)

Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. 407/250/2013 Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. 407/250/2013 (741,3 kB)

Zmluva o poskytnutí služby a licenčná zmluva s GEODETICCA VISION, s.r.o., Košice Zmluva o poskytnutí služby a licenčná zmluva s GEODETICCA VISION, s.r.o., Košice (243,4 kB)

Dohoda č. 07/§50j/NS/2013/NP VAOTP SR-2 s ÚPSVaR Nitra Dohoda č. 07/§50j/NS/2013/NP VAOTP SR-2 s ÚPSVaR Nitra (5,4 MB)

Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke k plynu so SPP Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke k plynu so SPP (1,5 MB)

Vyhlásenie o uznaní dlhu a dohoda o splátkach s MUDr. E. Lorenzom Vyhlásenie o uznaní dlhu a dohoda o splátkach s MUDr. E. Lorenzom (370,6 kB)

Zmluva o spolupráci s PROFI POĽNO, s.r.o., Nové Zámky Zmluva o spolupráci s PROFI POĽNO, s.r.o., Nové Zámky (1,6 MB)

Zmluva o zriadení záložného práva - bytový dom IV. - ŠFRB Zmluva o zriadení záložného práva - bytový dom IV. - ŠFRB (232,2 kB)

Mandátna zmluva s Agentúrou pre poradenstvo a obstarávanie KLIENT, s.r.o., Nitra Mandátna zmluva s Agentúrou pre poradenstvo a obstarávanie KLIENT, s.r.o., Nitra (1,8 MB)

Dohoda č. 01/2012/05 o poskytnutí príspevku z mimoriadneho fondu Lesov SR Dohoda č. 01/2012/05 o poskytnutí príspevku z mimoriadneho fondu Lesov SR (148,9 kB)

Zmluva č. 417/2013 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry NSK Zmluva č. 417/2013 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry NSK (1,9 MB)

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov č. 2013/10/08 s INTA Trenčín Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov č. 2013/10/08 s INTA Trenčín (380,5 kB)

Zmluva o pripojení do distribučnej siete SPP č. 8031030413 Zmluva o pripojení do distribučnej siete SPP č. 8031030413 (3,8 MB)

Dodatok č. 1 ku Zmluve A/1635/04/2007 Dodatok č. 1 ku Zmluve A/1635/04/2007 (163,7 kB)

Kúpna zmluva č. 001/2013 s ELSE PLUS, s.r.o., Topoľčianky (bytový dom IV) Kúpna zmluva č. 001/2013 s ELSE PLUS, s.r.o., Topoľčianky (bytový dom IV) (177,3 kB)

Nájomná zmluva s ELSE STYL, s.r.o., Topoľčianky - Bytový dom IV. Nájomná zmluva s ELSE STYL, s.r.o., Topoľčianky - Bytový dom IV. (165 kB)

Zmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ 02/2013/RCJ Zmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ 02/2013/RCJ (202,4 kB)

Zmluva o nájme - bytový dom IV. (byt č. 3) Zmluva o nájme - bytový dom IV. (byt č. 3) (202,5 kB)

Zmluva o nájme - bytový dom IV. (byt č. 2) Zmluva o nájme - bytový dom IV. (byt č. 2) (203,7 kB)

Zmluva o nájme - bytový dom IV. (byt č. 1) Zmluva o nájme - bytový dom IV. (byt č. 1) (202,9 kB)

Zmluva o nájme bytu v Zdravotnom stredisku (M. Rajnoha) Zmluva o nájme bytu v Zdravotnom stredisku (M. Rajnoha) (254,5 kB)

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 32121/14-Pt/2012 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 32121/14-Pt/2012 (563,1 kB)

Zmluva o termínovanom úvere č. 72/001/2012 s Primabankou, a.s. Zmluva o termínovanom úvere č. 72/001/2012 s Primabankou, a.s. (1,6 MB)

Dodatok k Zmluve o dodávke elektriny Dodatok k Zmluve o dodávke elektriny (405,5 kB)

Kúpna zmluva M. Šabo Kúpna zmluva M. Šabo (235,7 kB)

Zmluva o nájme - bytový dom I. (byt č. 5) Zmluva o nájme - bytový dom I. (byt č. 5) (178,9 kB)

Zmluva o nájme - bytový dom I. (byt č. 7) Zmluva o nájme - bytový dom I. (byt č. 7) (178,4 kB)

Zmluva o nájme - bytový dom II. (byt č. 1) Zmluva o nájme - bytový dom II. (byt č. 1) (175,6 kB)

Zmluva o nájme - bytový dom II. (byt č. 2) Zmluva o nájme - bytový dom II. (byt č. 2) (userfiles/ B)

Zmluva o nájme - bytový dom II. (byt č. 3) Zmluva o nájme - bytový dom II. (byt č. 3) (176,4 kB)

Zmluva o nájme - bytový dom II. (byt č. 4) Zmluva o nájme - bytový dom II. (byt č. 4) (176,6 kB)

Zmluva o nájme - bytový dom II. (byt č. 5) Zmluva o nájme - bytový dom II. (byt č. 5) (176,2 kB)

Zmluva o nájme - bytový dom II. (byt č. 6) Zmluva o nájme - bytový dom II. (byt č. 6) (177,1 kB)

Zmluva o nájme - bytový dom II. (byt č. 7) Zmluva o nájme - bytový dom II. (byt č. 7) (176,3 kB)

Zmluva o nájme - bytový dom II. (byt č. 8) Zmluva o nájme - bytový dom II. (byt č. 8) (177 kB)

Zmluva o nájme - bytový dom II. (byt č. 9) Zmluva o nájme - bytový dom II. (byt č. 9) (178,7 kB)

Zmluva o nájme - bytový dom II. (byt č. 10) Zmluva o nájme - bytový dom II. (byt č. 10) (176,3 kB)

Zmluva o nájme - bytový dom II. (byt č. 11) Zmluva o nájme - bytový dom II. (byt č. 11) (176,6 kB)

Zmluva o nájme - bytový dom II. (byt č. 12) Zmluva o nájme - bytový dom II. (byt č. 12) (176,6 kB)

Zámenná zmluva s COOP Jednota Nitra SD Zámenná zmluva s COOP Jednota Nitra SD (416,8 kB)

Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 12/001/12 s Prima bankou Slovensko Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 12/001/12 s Prima bankou Slovensko (206,5 kB)

Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 12/001/12 s Prima bankou Slovensko Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 12/001/12 s Prima bankou Slovensko (206,5 kB)

Dodatok č. 1 k Zmluve o termínovanom úvere č. 12/007/11 s Prima bankou Slovensko Dodatok č. 1 k Zmluve o termínovanom úvere č. 12/007/11 s Prima bankou Slovensko (220,7 kB)

Dodatok č. 1 k Zmluve o termínovanom úvere č. 12/017/11 s Prima bankou Slovensko Dodatok č. 1 k Zmluve o termínovanom úvere č. 12/017/11 s Prima bankou Slovensko (222,5 kB)

Dohoda č. 29/§50j/2011 Dohoda č. 29/§50j/2011 (913,4 kB)

Kúpna zmluva č. 3861/2011 Kúpna zmluva č. 3861/2011 (345,7 kB)

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti s Ing. P. Šabom Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti s Ing. P. Šabom (370,2 kB)

Kúpna zmluva - nehnuteľnosť p.č. 158/1 (Mgr. Čepec, Ing. Klikáč) Kúpna zmluva - nehnuteľnosť p.č. 158/1 (Mgr. Čepec, Ing. Klikáč) (320 kB)

Záložná zmluva č. 0123-PRB-2010/Z s MVRR SR Záložná zmluva č. 0123-PRB-2010/Z s MVRR SR (302,3 kB)

Zmluva o dielo č. 02/01/2012 s ANEO, s.r.o., Trnava Zmluva o dielo č. 02/01/2012 s ANEO, s.r.o., Trnava (1,1 MB)

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. 30.2/Obyce/2012 so SVHP, š.p. Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. 30.2/Obyce/2012 so SVHP, š.p. (500,8 kB)

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. 30.1/Obyce/2012 so SVHP, š.p. Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. 30.1/Obyce/2012 so SVHP, š.p. (520,5 kB)

Zmluva o dielo č EP/16/2011 s EKOM PLUS, s.r.o. Zmluva o dielo č EP/16/2011 s EKOM PLUS, s.r.o. (885 kB)

Záložná zmluva č. 407/122/2010 so ŠFRB Záložná zmluva č. 407/122/2010 so ŠFRB (378,6 kB)

Mandátna zmluva č. 12/001/12 s Prima bankou Slovensko Mandátna zmluva č. 12/001/12 s Prima bankou Slovensko (2,8 MB)

Zmluva o termínovanom úvere č. 12/017/11 s DEXIA bankou Slovensko Zmluva o termínovanom úvere č. 12/017/11 s DEXIA bankou Slovensko (2 MB)

Dodatok č. 2 k Zmluve č. A/1635/04/2007 s TOPSET Solutions, s.r.o., Stupava Dodatok č. 2 k Zmluve č. A/1635/04/2007 s TOPSET Solutions, s.r.o., Stupava (0 B)

Zmluva o bežnom účte s Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o bežnom účte s Prima banka Slovensko, a.s. (563,1 kB)

Zmluva o spolupráci s TRIUS FINANCE, s.r.o. Zmluva o spolupráci s TRIUS FINANCE, s.r.o. (511 kB)

© 2012 by DODUIN